Bowling

V sobotu 14. listopadu proběhl turnaj v bowlingu.

Přestože Ladama inicioval turnaj, nestihl ani gáblík, a na turnaj dorazil s hodinovým zpožděním. 

Po turnaji jsme se přesunuli procházkou přes Václavské náměstí, se zastávkou ve vinárně u Tchýně (i když se už jmenuje jinak), Starým městem, přes rozkopaný Karlův most na Hradčany do středověké krčmy U krále Brabantského. Zde jsme shlédli docela vtipný program...

Myslím, že sobotní program se vyvedl.

 

TR